CAO 104 enquête - CCT 104 enquête

Dag beste ACV-lid en werknemer van Securitas,
We wensen jullie een zeer prettig nieuwjaar.
Hieronder staat een link naar een enquête naar aanleiding van een overeenkomst die we wensen op te maken voor werknemers ouder dan 45 jaar (CAO104): https://www.surveymonkey.co.uk/r/Q69RCTJ
Met hoe meer jullie dit invullen, hoe beter wij een beeld zullen hebben van wat jullie mening is als werknemer in de bewaking.
Daarom via deze weg doen we ook een oproep aan jullie, om uw collega's aan te zetten tot het invullen van deze enquête.
Want wij beschikken helaas niet over het e-mailadres van alle werknemers binnen de firma (en niet iedereen heeft een e-mailadres).
Op 10 februari 2019 sluiten wij onze enquête af, we hopen voor die tijd uw antwoorden binnen te krijgen.
Een raad: neem nu 5 minuutjes om het in te vullen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
De coördinatoren.

Cher travailleur de Securitas,
Nous vous souhaitons une très bonne année 2019.
Vous trouverez ci-dessous un lien vers une enquête : nous voulons déterminer quelles adaptations sont nécessaires pour les travailleurs âgés de plus de 45 ans (CCT104) : https://www.surveymonkey.co.uk/r/Q69RCTJ
Plus nombreux vous êtes à remplir cette enquête, meilleures et plus justes seront nos propositions.
C'est pourquoi nous vous demandons d'aussi encourager vos collègues à participer à cette enquête.
Parce que nous n'avons malheureusement pas les adresses e-mail de tous les employés de l'entreprise (et tout le monde n'a pas une adresse e-mail).
Le 10 février 2019, nous clôturerons notre enquête, nous espérons recevoir vos réponses avant cette date.
Petit conseil : prenez 5 minutes pour remplir l’enquête maintenant ! ;)
Nous vous remercions à l'avance de votre coopération.
Bien cordialement,
La Team des coordinateurs