Colofon

Digitaal orgaan van de syndicale delegatie ACV bij de bewakingsonderneming Securitas NV België.
Verantwoordelijke uitgever: Bart K.