Comité PBW

Effectieven    
jimmy N Jimmy Everaert
0473 196095
jimmy.everaert@acv-securitas-csc.be
leo N Leo Bastings
0472 186742
leo.bastings@acv-securitas-csc.be
hajraoui C Hajraoui Abdelouahab
0475 910682
Abdelouahab.hajraoui@acv-securitas-csc.be
luc Z Luc D'Hondt
0485 000104
amouzoune Z Hasan Amouzoune
0491 220590
hamid R Hamid Hassoute
0473 229159
Majid C Majid Chetoui
0492 279632
Plaatsvervangers    
marc N Marc Geraerts
0486 607082
petra C Petra Poelmans
0494 148984
petra.poelmans@acv-securitas-csc.be
gunther C Gunther Janssens
0472 209099
manis Z Manis Taoufiq
0495 730118
lorenzo Z Lorenzo Cappalonga
0493 172560
mustafa R Mustafa Gultepe
0477 260360
steve B Steve Rontani
marco Z Marco Buccieri
0493 558570
frank C Frank De Witte
0475 664006
Het Comité PBW is een overlegorgaan op ondernemingsvlak, paritair samengesteld uit werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers. Het Comité PB heeft als algemene opdracht om op een actieve manier bij te dragen tot de verbetering van het welzijn van de werknemers op het werk. Het kan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren om het beleid ter voorkoming van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten zo goed mogelijk af te stemmen op de risico’s binnen de onderneming.