Syndicale delegatie

In principe vertegenwoordigt de syndicale delegatie of vakbondsafvaardiging de gesyndiceerden van de onderneming.
De oprichting, samenstelling, statuut en bevoegdheden worden per sector bepaald. De SD is een belangrijke speler in het sociaal overleg op de onderneming. Ze is onder andere bevoegd voor de arbeidsverhoudingen, onderhandelingen over CAO's, de toepassing van de sociale wetgeving, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, van het arbeidsreglement en van de individuele arbeidsovereenkomsten, het recht om door het ondernemingshoofd of zijn vertegenwoordiger te worden gehoord naar aanleiding van een geschil of een dreigend conflict,...

De operationeel bedienden maken voortaan deel uit van de geografische- of segment delegatie waarbinnen ze tewerkgesteld zijn.