Waarom ACV-lid worden?

Met de bijdragen van haar leden kan het ACV een uitgebreide werking opzetten. Hieronder vindt u een kort overzicht van wat wij onze leden bieden. Dankzij uw lidgeld hebt u recht op heel wat persoonlijke voordelen. Maar u ondersteunt ook onze strijd voor betere werkvoorwaarden voor alle werknemers. Ook u wordt daar beter van !!


In de bewakingssector
In de bewakingssector wordt om de twee jaar een sectoraal akkoord afgesloten. Deze garandeert aan alle werknemers van onze sector betere werkvoorwaarden. Hoe meer leden wij in onze sector tellen, hoe meer druk wij kunnen uitoefenen tijdens de onderhandelingen en hoe beter het resultaat. Sectorale akkoorden komen dus slechts tot stand dankzij uw lidmaatschap.

In de onderneming
Bij Securitas heeft ACV-Voeding en Diensten haar vertegenwoordigers : vakbondsafgevaardigden, leden ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk. Zij ontvangen van het ACV de nodige ondersteuning (vorming, informatie, bijstand) om hun taak te volbrengen. Samen met de ACV secretarissen onderhandelen zij akkoorden over betere werkvoorwaarden in hun onderneming. Zij vertegenwoordigen ook hun werkmakkers in de verschillende instanties van het ACV en vertolken zo wat leeft op de werkvloer.

Dienstverlening
Als lid kan u in de ACV-kantoren terecht voor een brede waaier aan dienstverlening, zoals:

Werkloosheidsdienst
inschrijven en opmaken van dossiers, inlichtingen over reglementen, verdedigen van betwiste gevallen, uitbetaling van vergoedingen, ook bij economische werkloosheid.

Rechtsbijstand
Advies - tussenkomst bij de werkgever - verdediging door gratis advocaat voor de arbeidsrechtbank. 1 op 10 van onze leden doet op zijn minst één maal per jaar beroep op deze diensten. Dankzij de tussenkomst van het ACV recupereren zij in heel wat gevallen aanzienlijke bedragen aan loon of behouden zij hun werk.

Regelmatige informatie
Alle leden ontvangen gratis ACV-Visie waarin wij regelmatig artikels publiceren over de sector waarin u werkt: nieuwe akkoorden, loonsverhogingen, ..... Ook publiceren wij geregeld folders en brochures die gratis aan onze leden worden bezorgd. Zo blijven zij op de hoogte van hun rechten.

Uw financiële voordelen
Als lid van ACV-Voeding en Diensten heeft u bovendien recht op bijkomende vergoedingen en voordelen: Syndicale premie Wij streven naar een syndicale premie voor alle gesyndikeerde werknemers. Op die manier krijgen ACV-leden een belangrijk deel van hun lidgeld terugbetaald. Dit is ook het geval in de bewakingssector.

Aanvullende vergoedingen
In heel wat bedrijfstakken worden via ACV Voeding en Diensten aanvullende vergoedingen uitgekeerd in geval van werkloosheid, ziekte, brugpensioen... In de bewakingssector wordt ook de eindejaarspremie uitbetaald via ACV Voeding en Diensten. Deze manier van werken staat garant voor een snelle en correcte uitbetaling aan onze leden.

Stakingsvergoeding
Om tot resultaten te komen, is het stakingswapen soms onontbeerlijk. Als ACV lid ontvangt u stakerssteun.